Tjänster vi erbjuder

 

 

Montage, underhåll- och reparationsarbeten

Montage av ny transformator
Ferslev, Danmark
Demontering av länk i
kabelbox i Antwerpen, Belgien

 

 

 

Svetsarbeten

Svetsning, Oskarshamn
Svetsning av väggsektioner 
på beställning från ABB
i verkstaden, Ludvika

 

 

Rivning och skrotningsarbeten

Rivning av industrilokal
för brobygge, Sundsvall
Rivning av skolbyggnad 
med CAT 330, Vansbro

 

 

Partners och helhetslösningar

Tillverkning och montage
av kylarrör för transformatorplattform
Blästring och renovering av undervagn tillsammans
med Ludvika Blästringsservice