top of page

Tjänster vi erbjuder

  • Montage, underhåll- och reparationsarbeten

  • Svetsarbeten

  • Rivning och skrotningsarbeten

  • Helhetslösningar med andra företag

Svetsning av väggsektioner 
på beställning från ABB
i verkstaden, Ludvika
Rivning av industrilokal
för brobygge, Sundsvall
Rivning av skolbyggnad 
med CAT 330, Vansbro
Blästring och renovering av undervagn tillsammans
med Ludvika Blästringsservice
bottom of page